ข่าวล่าสุด | Latest News

31-08-14

คำบรรยายวันอาทิตย์ที่  31  สิงหาคม  2014 เรื่อง “หนังสือ 2 ทิโมธี” ตอน 3 โดย วราพร  คงล้วน สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่าน เราขอบคุณพระเจ้า ที่อาจารย์นครท้าท้ายพวกเราทุกๆ คน และคำท้านี้ ไม่มีหมดอายุ ทำได้ จนกว่าเราจะจากไปอยู่กับพระเจ้า หรือจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมารับเรา   ทำสิ่งดี เราทำได้ทุกวัน ทุกเวลา ทุกวินาที ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีๆ ที่ได้เริ่มต้น และเราก็เชื่อมั่นว่าถ้าพวกเราทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันคนละนิด คนละหน่อย เราจะเห็นความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ถูกกระจายออกไปจากชีวิตของเรา ไปถึงผู้คนอีกมากมาย   วันนี้เรามาต่อในหนังสือ 2 ทิโมธี บทที่ 2 บอกไว้อย่างนี้ว่า           2 ทิโมธี 2:1-2  “1 เหตุฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ย  จงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ 2 จงมอบคำสอนเหล่านั้น  ซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคน  ไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วย”   อาจารย์เปาโลสอนและเตือนทิโมธีในเรื่องคำสอนต่างๆ…

24-08-14

คำบรรยายวันอาทิตย์ที่  24  สิงหาคม  2014 เรื่อง “ความเชื่อที่แท้จริงของคริสเตียน” โดย นคร  เวชสุภาพร ถ้อยคำพระเจ้าในวันนี้นะครับ เป็นถ้อยคำที่เราต้องตั้งใจฟังกันเป็นพิเศษ ต้องตั้งใจนิดหนึ่ง แต่เป็นประโยชน์มาก เป็นประโยชน์จริงๆ พวกเราที่เป็นคริสเตียน เรามีอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรครับ? ผู้เชื่อ ถูกไหมครับ?   แล้วท่านทราบไหมครับว่าเพราะอะไร เขาถึงใช้คำว่าผู้เชื่อ  สำหรับคนที่เป็นคริสเตียน ทำไมเขาถึงเรียกเราว่าเป็นผู้เชื่อ ทำไมพระคัมภีร์เรียกเราว่าผู้เชื่อ   มาเริ่มต้นดูที่ถ้อยคำพระเจ้าในข้อนี้กันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไร?           โรม 1:16-17 “16 ข่าวประเสริฐ คือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อ ได้รับความรอด คนยิวก่อน แล้วคนต่างชาติด้วย 17 เพราะในข่าวประเสริฐนั้น  ความชอบธรรมจากพระเจ้า ก็ได้รับการเปิดเผย เป็นความชอบธรรม ซึ่งเริ่มต้นด้วยความเชื่อ และนำไปสู่ความเชื่อ ตามที่มีเขียนไว้แล้วว่า “คนชอบธรรมจะดำรงชีวิต โดยความเชื่อ”   ความชอบธรรม เริ่มต้นด้วยความเชื่อใช่ไหมครับ? ตรงนี้ทุกคนเข้าใจกันดีแล้ว เพราะอธิบายไว้แล้ว ในข้อก่อนหน้าที่ คือข้อที่ 16…

กิจกรรมต่อไป | Upcoming Events