ข่าวล่าสุด | Latest News

27-07-14

คำบรรยายวันอาทิตย์ที่  27  กรกฎาคม  2014 เรื่อง “ถ้อยคำของจริง พระพรฝ่ายวิญญาณ” โดย นคร  เวชสุภาพร เขามีรายงานวิจัยเกี่ยวกับจุดอ่อนทางการเงินของผู้บริโภค เขาบอกไว้อย่างนี้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่จะชอบของแถม หลายรายต้องการได้ของแถม จนยอมซื้ออะไรก็ได้ แม้จะไม่มีประโยชน์ แต่ก็ยอมซื้อ เพื่อจะได้ของแถม ซึ่งบางครั้งของแถมอันนี้ ก็ไม่ได้มีคุณภาพอะไรดีเลย แถมบางครั้ง บางคนมีของแถมในบ้านมาก จนกระทั่งหาที่เก็บไม่ได้   มีใครที่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้ไหมครับ สินค้าที่เขาขาย  ไม่อยากได้หรอก แต่อยากได้ของแถม ก็เลยซื้อ หลายคนถือบัตรเครดิตหลายใบ ฟังให้ดีนะครับ หลายคนถือบัตรเครคิตหลายใบ สมัครของทุกธนาคารเลย เพราะอะไร? เพราะอยากได้ของแถม ไม่ได้อยากใช้บริการการเงิน บัตรใบเดียวก็เหลือเฟือแล้ว แต่ใช้บัตรหลายใบเพราะอะไร? แต้มคะแนนเพิ่ม อันนี้เขาให้ อันนั้นเขาให้ แลกอันนั้นได้ อยากได้ แลกๆ แลกทั้งหลาย  แล้วก็สมัครเพลินไปเลย   ตามรายงานบอกว่าพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย ที่ชอบของแถม เป็นเอามากๆเลย ขนาดไหนฟังเอานะครับ ขนาดที่รัฐบาลต้องเริ่มคิดกฎหมายออกมาควบคุม คือมีข่าวออกมาแล้วว่าตอนนี้กรมการค้าภายใน เตรียมยกร่างกฎหมายควบคุมของแถม ในสินค้าต่างๆ หลังจากที่พบว่าห้างสรรพสินค้า…

20-07-14

คำบรรยายวันอาทิตย์ที่  20  กรกฎาคม  2014 เรื่อง “หนังสือ 1 ทิโมธี” ตอน 6 โดย วราพร  คงล้วน สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่าน  ขอบคุณพระเจ้า สำหรับพระพร คำพยาน ที่เกี่ยวกับเพลงพระคุณพระเจ้า เราขอบคุณจริงๆ ที่พระองค์ทรงดูแลเรามาตลอด ขอพระเจ้าเมตตา เปิดตาใจเรา ให้เราสามารถเห็นพระคุณอย่างที่ทุกๆ คนในอดีตได้เห็น   วันนี้เราจะมาต่อในพระธรรม 1 ทิโมธี 6 พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำ อาจารย์นครมาพูดถึงเรื่องทาส ในบทที่ 6 ข้อแรกเลย ก็พูดถึงเรื่องทาส   สมัยก่อนมีทาส ปัจจุบันเรามีคนงาน มีพนักงาน มีเจ้าหน้าที่ มีผู้ทำงานในบริษัท ซึ่งดีกว่าสมัยก่อนเยอะมาก สมัยก่อนถ้าเป็นทาส ก็ต้องทำงานตลอด แล้วทำงานแบบเหมือนไม่ใช่มนุษย์ เขาจะใช้เหมือนกับสัตว์เลย  คือไม่มีความปราณี ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างด้วย ทาสไม่มีค่าจ้าง ไม่มีเบี้ยเลี้ยง แต่เราขอบคุณพระเจ้า ที่ปัจจุบันเราเลิกทาสแล้ว เราก็มีคนทำงาน  ทำงานเสร็จ มีค่าจ้าง…

กิจกรรมต่อไป | Upcoming Events