ข่าวล่าสุด | Latest News

16-03-14

คำบรรยายวันอาทิตย์ที่  16  มีนาคม  2014 เรื่อง “หนังสือ 1 ทิโมธี” ตอน 2 โดย วราพร  คงล้วน สวัสดีค่ะ พี่น้อง เราขอบคุณพระเจ้า วันนี้เราจะมาต่อหนังสือ 1 ทิโมธี เดือนที่แล้วเราจบลงบทที่ 1 ข้อที่ 13 วันนี้เรามาต่อข้อที่ 14 บอกไว้อย่างนี้ว่า.-           1 ทิโมธี 1:14-15 “14 และพระคุณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้น มีมากเหลือล้นสำหรับข้าพเจ้า พร้อมด้วยความเชื่อ และความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ 15 คำนี้เป็นคำจริงและสมควรที่คนทั้งปวงจะรับไว้ คือว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลก เพื่อจะได้ทรงช่วยคนบาปให้รอด และในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอก”   อาจารย์เปาโลได้พูดถึงชีวิตของตัวเองที่ได้รับพระคุณจากพระเจ้า ที่พระเจ้าเรียกและเลือกให้มาเป็นอัครทูตของพระองค์ ตอนที่อาจารย์เปาโลยังไม่ได้กลับใจใหม่มาเชื่อพระเจ้า อาจารย์เปาโลเป็นพวกฟาริสี พวกธรรมาจารย์ที่รู้เรื่องราวของพระเจ้าเยอะมาก  และในขณะเดียวกัน อาจารย์เปาโลก็คิดว่าพวกที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ เป็นพวกกบฏ เป็นพวกที่ต่อต้านบทบัญญัติของพระเจ้า อาจารย์เปาโลพยายามที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยการข่มเหงคริสเตียน คริสเตียนมีอยู่ที่ไหน? อาจารย์เปาโลก็จะไปไล่ฆ่าหมด และคิดว่าสิ่งเหล่านี้แหละ…

09-03-14

คำบรรยายวันอาทิตย์ที่  9  มีนาคม  2014 เรื่อง “ทุกสิ่งเป็นไปได้ สำหรับพระเจ้า” โดย นคร  เวชสุภาพร คริสเตียนเรานะครับ ได้รับการสอน ได้รับการย้ำเตือนอยู่ตลอดว่าให้เชื่อ และวางใจในพระเจ้า ให้ฝากทุกสิ่งไว้กับพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรค หรือความทุกข์ลำบากใดๆ ก็ตาม ให้เชื่อว่าพระเจ้าได้กระทำให้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้น ร่วมกันทำงานให้เกิดเป็นผลดีสำหรับเราผู้ที่รักพระองค์เสมอ ถูกไหมครับ? แต่ปัญหาคืออะไรท่านทราบไหมครับ?   ปัญหา คือพอเราฝากภาระปัญหาทุกอย่างไว้ที่พระเจ้าแล้ว เราก็จะอธิษฐาน อธิษฐานเสร็จแล้ว เราก็จะรอคอย ให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐาน ใช่ไหมครับ? ตอบคำอธิษฐานตามอย่างที่เราต้องการให้เกิดขึ้น ตามความคิด ตามความคาดหวังของเราเอง ตามที่เราอธิษฐานไปทั้งหมด ปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้ “เราฝากไว้ที่พระเจ้า”   พอเราอธิษฐาน เราก็อยากให้มันเป็นไปตามที่เราอธิษฐาน เมื่อตะกี้นี้ เช่น.- “เจ็บป่วย” ก็คาดหวัง ขอให้พระเจ้าทำอะไร? รักษาให้หายอย่างอัศจรรย์ “มีหนี้สิน” ก็คาดหวังว่าขอให้พระเจ้าประทานอัศจรรย์ ขอให้มีทรัพย์สินเงินทองไปใช้หนี้อย่างอัศจรรย์ บางคนหนักกว่านั้น ถึงขั้นอธิษฐานขอให้ถูกล๊อตเตอร์รี่ยังมีเลย “บางคนทำธุรกิจ” ก็อธิษฐานขอพระเจ้าประทานอัศจรรย์ให้มีกำไรเยอะๆ มีรายได้มากๆ ถูกไหม? ถูก…

กิจกรรมต่อไป | Upcoming Events