ข่าวล่าสุด | Latest News

01-06-14

คำบรรยายวันอาทิตย์ที่  1  มิถุนายน  2014 เรื่อง “หนังสือ 1 ทิโมธี”  ตอน 4 โดย วราพร  คงล้วน สวัสดีค่ะ พี่น้องทุกท่าน เราขอบคุณพระเจ้านะคะ สำหรับพระพรนานับประการที่พระองค์ได้ประทานให้กับพวกเราทั้งหลาย วันนี้เราก็มาเรียนกันต่อนะคะ ใน 1 ทิโมธี เราขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรแต่ละแห่ง พระเจ้าได้วางรากไว้ที่ดีมาก แล้วก็อยู่ในพื้นฐานที่ถูกต้อง ถ้าเราทุกคนเดินอยู่ในถ้อยคำของพระเจ้า เราก็จะเห็นถึงความรัก ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่พระองค์ปรารถนาที่จะให้พวกเราเป็น ไม่ว่าเราจะอยู่ในคริสตจักรแห่งใดก็ตาม เราก็ใช้พระคัมภีร์เล่มเดียวกัน แล้วเราก็มีพระเจ้า พระบิดา พระเยซูคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นศิษยาภิบาลใหญ่ของพวกเราทุกๆ คน แล้วเราทุกคนก็ปรารถนาอยากจะดำเนินชีวิตที่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ เชื่อมั่นว่าทุกคนที่มาเชื่อพระเจ้า ก็อยากเป็นลูกที่ดีของพระองค์ ก็ขอพระเจ้าเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกๆ คนในช่วงเวลาที่ชั่วร้ายนี้ ที่เราจะต้องฟันฝ่าปัญหา อุปสรรคมากมาย แต่ว่าพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสริมกำลังพี่น้องทุกๆ คนนะคะ อย่าท้อ ให้เราบากบั่นไปถึงหลักชัย ที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงประทานให้กับพวกเรา ในโลกวิญญาณเราได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว แต่ในโลกของวัตถุเราก็ยังต้องต่อสู้ แต่พี่น้องไม่ได้ต่อสู้คนเดียว พระเจ้าทรงสู้กับเราด้วย แล้วพระเจ้าก็บอกกับเราว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเรา พระเจ้าจะทรงนำพาเราให้ผ่านไปด้วยดี ด้วยกำลังซึ่งมาจากพระองค์…

25-05-14

คำบรรยายวันอาทิตย์ที่  25  พฤษภาคม  2014 เรื่อง “พระเยซูคริสต์ทรงอยู่ด้วย โลกคล้ายสวรรค์” โดย พิชัย  เอาฬาร 65 ปีที่เดินอยู่ผืนดินนี้ ก็ได้เจออะไรหลายๆ อย่าง ได้ฟังหลายๆ เรื่อง ในชีวิตของแต่ละคนที่เจอ รวมทั้งชีวิตของตัวเอง ชีวิตของครอบครัวเราเอง เราได้เจอหลายๆ อย่าง แต่สิ่งที่ได้ยินอยู่เรื่อยๆ   ก็ได้ยินว่า “อยากตาย”   แต่ส่วนใหญ่คำที่ได้ยินตรงนี้ สาเหตุ ก็มาจากการผิดหวัง เกิดจากความยากจน เกิดจากการขัดสน เกิดจากการตกงาน เกิดจากการอกหัก เกิดจากการหิวโหย   ทุกคนก็จะบ่นว่า “ตายดีกว่า”   หลายคน ไม่ได้แค่บ่นอย่างเดียว แต่ทำด้วย นั่นหมายถึงการฆ่าตัวตาย แต่ก็มีอีกหลายคนที่ได้ตามที่ตนหวัง มีทรัพย์สินเงินทอง มีทุกสิ่งทุกอย่างครบ สุขภาพแข็งแรง ส่วนใหญ่คนเหล่านี้ ก็จะไม่มีใครบ่นว่า“อยากตาย”   สรุปว่าการอยากตาย เกิดจากไม่ได้อย่างใจ จึงอยากตาย พอได้สมหวัง ได้ตามที่ต้องการ ก็ไม่มีใครอยากตาย…

กิจกรรมต่อไป | Upcoming Events